اوتکات آسانا، وضعیت صندلی
اوتکات به معنی قدرتمند است.
این آسانا نیاز به تعادل، ثبات و قدرت دارد.

در حین تمرین بروی تلاش بدن و استقامت آن تمرکز نکنید بلکه بر واقعیت نور به عنوان انرژی هوا در بدن تمرکز کنید. هر چه بیشتر این حرکت را انجام دهید احساس آزادی شما از اسارت در برابر کشش سنگین و رو به پایین گرانش که نه‌تنها بر بدن بلکه بر انرژی و ذهن شما تاثیر می‌گذارد، بیشتر خواهد شد

سبد خرید
پیمایش به بالا