آساناها, آساناهای نشسته

بالاسانا (Balasana)

بالاسانا (Balasana) وضعیت کودک (بالا به معنی کودک) کشش در ناحیه ی باسن، ساق پا و مچ، کمک به کاهش […]