ناتراج آسانا (Natarajasana)

ناتراج آسانا یا وضعیت رقصنده، این آسانا را به رقص شیوا هم می‌شناسند. مظهر ثبات جریان انرژی و ماده هم است.

ناتا به معنای رقص و راج به معنای پادشاه می باشد.

این آسان با گسترش و گشایش قلب به صورت ذهنی نه تنها باعث ایجاد تعادل در زندگی پر مشغله مدرن می‌شود بلکه به ما یادآوری می کند که در بین همه ی اهداف، زندگی هم باید کرد و باز یادآوری می کند که در زندگی از مرکز درون خود حرکت کنیم.

سبد خرید
پیمایش به بالا