آساناهای ایستاده

آردهاچاندراسانا (Ardha Chandrasana )

آردها چاندراسانا، وضعیت هلال نیمه ی ماه. آردها به معنی نیمه و چاندرا به معنی ماه می باشد. برای درک پتانسیل انرژی‌بخش کامل این ژست، شکل هلال ماه را با کل بدن خود ایجاد کنید، نه فقط با ستون فقرات و بازوهای خود. با جریان آزادانه انرژی در قوس زیبای بدنتان، احساس افزایش قدرت بویژه […]

آردهاچاندراسانا (Ardha Chandrasana ) Read More »

گارودآسانا(Garudasana)

گارودآسانا، وضعیت عقاب گارود به معنی عقاب. عقاب پادشاه پرندگان در فرهنگ هندو و بودا است. و به عنوان وسیله ی نقلیه ی لرد ویشنو نیز شناخته میشود. برای انجام این آسانا قدرت، استقامت، تمرکز و انعطاف پذیری لازم است. یکپارچگی ذهن، بدن و احساسات را به ارمغان دارد و آگاهی را بالا میبرد. آسانای

گارودآسانا(Garudasana) Read More »

ناتراج آسانا(Natarajasana)

ناتراج آسانا، وضعیت رقصنده. ناتا به معنی رقص و راج به معنای پادشاه میباشد این آسانا را به رقص شیوا هم می شناسند. یک حالت تعادلی است که نیاز به قدرت و آگاهی دارد که لرد شیوا در هنگام رقصیدن از خود نشان میدهد. در این آسانا دو حالت چه در انجام این آسانا و

ناتراج آسانا(Natarajasana) Read More »

ویرابادراسانا (Virabhadrasana II)

ویرابادرآسانا دو، وضعیت جنگجوی دو. ویرا به معنای قهرمان و بدرا به معنای مهربان است. یک دست و یک پا در عقب و یک دست پا به سمت جلو می باشد نگاه به آینده است با آموختن از گذشته و بودن در زمان حال با ماجراهای زندگی مانند یک جنگجو روبرو میشویم. جنگجوی که داری

ویرابادراسانا (Virabhadrasana II) Read More »

وریکشاسانا(vrikshasana)

وریکشا به معنای درخت، حالت نهایی بدن شبیه به شکل درخت باشد. وریکشاسانا (ژست درخت) توسط حکیمان هندو به عنوان روشی برای تمرین زهد (تاپاسیا) استفاده می شد. دانش این آسانا به قدری باستانی است که می توان مردی را در حالتی شبیه به حالت درختی روی یک معبد صخره ای قرن هفتم میلادی در

وریکشاسانا(vrikshasana) Read More »

اوتکات آسانا (Utkatasana)

اوتکات آسانا، وضعیت صندلیاوتکات به معنی قدرتمند است.این آسانا نیاز به تعادل، ثبات و قدرت دارد. در حین تمرین بروی تلاش بدن و استقامت آن تمرکز نکنید بلکه بر واقعیت نور به عنوان انرژی هوا در بدن تمرکز کنید. هر چه بیشتر این حرکت را انجام دهید احساس آزادی شما از اسارت در برابر کشش

اوتکات آسانا (Utkatasana) Read More »

ناتراج آسانا (Natarajasana)

ناتراج آسانا یا وضعیت رقصنده، این آسانا را به رقص شیوا هم می‌شناسند. مظهر ثبات جریان انرژی و ماده هم است. ناتا به معنای رقص و راج به معنای پادشاه می باشد. این آسان با گسترش و گشایش قلب به صورت ذهنی نه تنها باعث ایجاد تعادل در زندگی پر مشغله مدرن می‌شود بلکه به

ناتراج آسانا (Natarajasana) Read More »

Shopping Cart
Scroll to Top