آساناهای نشسته

واشیشتاسانا(Vasisthasana)

واشیشتاسانا، واشیشتا نام حکیم و فرزانه‌ای می باشد و این آسانا به نام او اختصاص داده شده است. نقطه اوج این آسانا قدرت و انعطاف است. این ژست به سه جنبه اصلی بدن می پردازد: تعادل، قدرت عضلانی و کشش. این ژست علاوه بر اینکه قلب را باز می کند، در بهبود تعادل عصبی نیز […]

واشیشتاسانا(Vasisthasana) Read More »

بالاسانا (Balasana)

بالاسانا (Balasana) وضعیت کودک (بالا به معنی کودک) کشش در ناحیه ی باسن، ساق پا و مچ، کمک به کاهش استرس و خستگی، آگاهی شما را آرام و درونی می کند. توجه شما را افزایش می دهد. احساس ثبات در شما ایجاد میکند.در هنگام ماندن در این آسانا چشم ها بسته و نگاه به چشم

بالاسانا (Balasana) Read More »

Shopping Cart
Scroll to Top