ناتراج آسانا (Natarajasana)

ناتراج آسانا یا وضعیت رقصنده، این آسانا را به رقص شیوا هم می‌شناسند. مظهر ثبات جریان انرژی و ماده هم است. ناتا به معنای رقص و راج به معنای پادشاه می باشد. این آسان با گسترش و گشایش قلب به صورت ذهنی نه تنها باعث ایجاد تعادل در زندگی پر مشغله مدرن می‌شود بلکه به […]

ناتراج آسانا (Natarajasana) Read More »