آساناها, آساناهای ایستاده, آساناهای خم به جلو

ناتراج آسانا (Natarajasana)

ناتراج آسانا یا وضعیت رقصنده، این آسانا را به رقص شیوا هم می‌شناسند. مظهر ثبات جریان انرژی و ماده هم […]