بالاسانا (Balasana)

بالاسانا (Balasana)

وضعیت کودک (بالا به معنی کودک)

کشش در ناحیه ی باسن، ساق پا و مچ، کمک به کاهش استرس و خستگی، آگاهی شما را آرام و درونی می کند. توجه شما را افزایش می دهد. احساس ثبات در شما ایجاد میکند.در هنگام ماندن در این آسانا چشم ها بسته و نگاه به چشم سوم می‌باشد و اجازه دهید آرامش شما از این محل نشأت بگیرد و این آرامش را به تمام بدن انتقال دهید.

Music by Swami Kriyananda 🙏🤍

سبد خرید
پیمایش به بالا