بالاسانا (Balasana)

بالاسانا (Balasana) وضعیت کودک (بالا به معنی کودک) کشش در ناحیه ی باسن، ساق پا و مچ، کمک به کاهش استرس و خستگی، آگاهی شما را آرام و درونی می کند. توجه شما را افزایش می دهد. احساس ثبات در شما ایجاد میکند.در هنگام ماندن در این آسانا چشم ها بسته و نگاه به چشم …

بالاسانا (Balasana) Read More »