آردهاچاندراسانا (Ardha Chandrasana )

آردها چاندراسانا، وضعیت هلال نیمه ی ماه. آردها به معنی نیمه و چاندرا به معنی ماه می باشد. برای درک پتانسیل انرژی‌بخش کامل این ژست، شکل هلال ماه را با کل بدن خود ایجاد کنید، نه فقط با ستون فقرات و بازوهای خود. با جریان آزادانه انرژی در قوس زیبای بدنتان، احساس افزایش قدرت بویژه …

آردهاچاندراسانا (Ardha Chandrasana ) Read More »