دانور آسانا(Dhanurasana)

دانور آسانا ، وضعیت کمان. دانور به معنای کمان است. ژست کمان، فرصتی را برای تجسم روح فداکار جنگجوی درونی و به کارگیری این آموزه ها در تمرین خود ارائه می دهد. این وضعیت که شبیه کمان کماندار است، کشش قوی در قسمت جلوی بدن و یک اشتیاق عمیق در مرکز قلب بوجود می اورد …

دانور آسانا(Dhanurasana) Read More »