آسانای خم به عقب

ناتراج آسانا(Natarajasana)

ناتراج آسانا، وضعیت رقصنده. ناتا به معنی رقص و راج به معنای پادشاه میباشد این آسانا را به رقص شیوا هم می شناسند. یک حالت تعادلی است که نیاز به قدرت و آگاهی دارد که لرد شیوا در هنگام رقصیدن از خود نشان میدهد. در این آسانا دو حالت چه در انجام این آسانا و …

ناتراج آسانا(Natarajasana) Read More »

دانور آسانا(Dhanurasana)

دانور آسانا ، وضعیت کمان. دانور به معنای کمان است. ژست کمان، فرصتی را برای تجسم روح فداکار جنگجوی درونی و به کارگیری این آموزه ها در تمرین خود ارائه می دهد. این وضعیت که شبیه کمان کماندار است، کشش قوی در قسمت جلوی بدن و یک اشتیاق عمیق در مرکز قلب بوجود می اورد …

دانور آسانا(Dhanurasana) Read More »

Shopping Cart
Scroll to Top